HOTEL
◆Resort Hotel
Rusutsu Resort 13 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1711 +81-
136-46-3331
Sahoro Resort Karikachi-Kogen, Shintoku-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido 081-0039 +81-
156-64-7111
Furano Resort Orika Nishi-2 Kita-17, Naka-Furano-cho, Sorachi-gun Hokkaido 071-0706 +81-
167-44-3000
Izu Inatori Sports Villa 3349-1 Inatori, Higashi-Izu-cho, Kamo-gun, Shizuoka 413-0411 +81-
557-95-3935

HOTSPRING
Rusutsu "Onsen" Spa 13 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1711 +81-
136-46-3331
Niseko Grand Hotel 412 Niseko, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido 048-1511 +81-
136-58-2121

Theme Park
◆Amusement Park
Rusutsu Resort 13 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1711 +81-
136-46-3331
Space World 4-1-1 Higashida, Yahata-Higashi-ku, Kita-Kyushu, Fukuoka 805-8585 +81-
93-672-3600
Himeji Central Park 1436-1 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji, Hyogo 679-2121 +81-
79-264-1611

◆Zoo & Aquarium
Sahoro Resort Bear Mountain Karikachi-Kogen, Shintoku-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido 081-0039 +81-
156-64-7111
Noboribetsu Bear Park 224 Noboribetsu-Onsen-cho, Noboribetsu, Hokkaido 059-0551 +81-
143-84-2225
Noboribetsu Marine Park Nixe 1-22 Noboribetsu-Higashi-cho, Noboribetsu, Hokkaido 059-0464 +81-
143-83-3800
Himeji Central Park 1436-1 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji, Hyogo 679-2121 +81-
79-264-1611
Izu Animal Kingdom 3344 Inatori, Higashi-Izu-cho, Kamo-gun, Shizuoka +81-
557-95-3535
Lone Pine Koala Sanctuary Jesmond Road, Fig Tree Pocket, Brisbane QLD 4069 Australia +61-
7-3378-1366

Sports
◆Ski Area
Rusutsu Resort 13 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1711 +81-
136-46-3331
Sahoro Resort Karikachi-Kogen, Shintoku-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido 081-0039 +81-
156-64-7111
Sapporo Teine 593-3 Teine-Honcho, Teine-ku, Sapporo, Hokkaido 006-0029 +81-
11-681-3191
Nakayama-toge Ski Area 345 Kawakami, Kimobetsu-cho, Abuta-gun, Hokkaido 044-0223 +81-
136-33-3373
Sanlaiva Ski Area 27 Karurusu-cho, Noboribetsu, Hokkaido 059-0553 +81-
143-84-2872

◆Golf Course
Rusutsu Resort 13 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1711 +81-
136-46-3331
Sahoro Resort Karikachi-Kogen, Shintoku-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido 081-0039 +81-
156-64-7111
Sapporo Teine Golf Club 593-3 Teine-Honcho, Teine-ku, Sapporo, Hokkaido 006-0029 +81-
11-681-3191
Orika Golf Club Nishi-2 Kita-17, Naka-Furano-cho, Sorachi-gun Hokkaido 071-0706 +81-
167-44-3000
Royal Ship Sapporo Golf Course 278 Shuppu, Atsuta-ku, Ishikari, Hokkaido 061-3441 +81-
133-66-3366
Inatori Golf Club 3337 Inatori, Higashi-Izu-cho, Kamo-gun, Shizuoka 413-0411 +81-
557-95-2311

◆Associated Golf Course
Makomanai Country Club 200 Bankei, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0863 +81-
11-591-8422
Takino Country Club 213 Takino, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido 005-0862 +81-
11-591-5361
Hitsujigaoka Country Club 549 Nishioka, Toyohira-ku, Sapporo, Hokkaido 062-0039 +81-
11-581-3511

Restaurant, Roadside Station
◆Restaurant
Kawajin Minami-7 Nishi-3, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 064-0807 +81-
11-511-3234

◆Roadside Station
Boyo Nakayama 345 Kawakami, Kimobetsu-cho, Abuta-gun, Hokkaido 044-0223 +81-
136-33-2671

Other
Kokusai Kanko Bus Kita-2, 14 Heiwa-dori, Shiroishi-ku, Sapporo, Hokkaido +81-
11-863-0811
Hokkaido Female Student House North 21, West 15, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-0021 +81-
11-736-8111
Lake Shikotsu Sightseeing Boat Shikotsu-ko Onsen, Chitose, Hokkaido 066-0281 +81-
123-25-2031
Izu Cruise 19 Sotogaoka, Shimoda, Shizuoka 415-0015 +81-
558-22-1151

Company Profile | Privacy Policy | Inquiry
©2008 KAMORI KANKO CO.,LTD.